อารมณ์

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 354 ตุลาคม 2551
  อาจจะสงสัยว่า ทำไมฉบับนี้คอลัมน์คนกับงานกล่าวถึงเรื่อง "การหายใจ" ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนสามารถทำได้ และไม่มีผู้ใดที่ไม่หายใจ แต่เชื่อหรือไม่ว่าการหายใจมีผลต่อการทำงาน ปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ซึ่งมีหลายคนหายใจได้ไม่ถูกต้อง ลักษณะการหายใจการหายใจของคนเราสามารถแบ่งออกตามลักษณะการทำงานของกล้ามเนื้อได้ 3 ลักษณะ ได้แก่1. การใช้กล้ามเนื้อกะบังลม การหายใจลักษณะ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 353 กันยายน 2551
  ประเพณีตักบาตรดอกไม้ในฤดูกาลเข้าพรรษานั้น มีดอกไม้หลายชนิดที่ใช้ตักบาตร ถ้าใครเคยไปที่อำเภอพระพุทธบาท ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 351 กรกฎาคม 2551
  บัว ได้ถูกยกย่องให้เป็นราชินีแห่งดอกไม้น้ำ ด้วยความสวยงามที่ปรากฏประจักษ์แก่สายตาผู้พบเห็น เนื่องจากดอกที่ใหญ่ สีสันสะดุดตาที่ชูอยู่พ้นน้ำ ใบมีขนาดใหญ่ ในภาษาสันสกฤต เรียกบัวว่า "บงกช" แปลว่าเกิดแต่ตม นั่นเป็นเพราะเป็นพันธุ์ไม้น้ำที่มีเหง้าหรือหัวอยู่ในตม ใบและดอกแตกออกมาจากเหง้าหรือหัวนี้ บัวที่เราคุ้นเคยคือบัวหลวง (lotus) และบัวสาย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 350 มิถุนายน 2551
  ขณะที่ลงมือเขียนต้นฉบับนี้ ตรงกับวันวิสาขบูชาอันเป็นวันระลึกถึงการอุบัติขึ้น ของพระพุทธองค์และพุทธศาสนา ที่สอนเรื่องความทุกข์ (ใจ) และการดับทุกข์ (ใจ)พระพุทธองค์ได้ทรงค้นพบว่า มนุษย์จะมีจิตใจที่เป็นทุกข์ ถูกกดดันหรือบีบคั้นเป็นครั้งคราว เมื่อมีการรับรู้ (วิญญาณ) โลกภายนอกหรือสิ่งกระทบผ่านทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ (อยาตนะ 6) แล้วเกิดความรู้สึก (เวทนา) ว่าดี-ไม่ดี ชอบ-ไม่ชอบ พอใจ-ไม่พอใจ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 350 มิถุนายน 2551
  ไม้ดอกชนิดหนึ่งบนพื้นโลกได้รับการเรียกขาน เป็นชื่อของดวงดาวที่อยู่ไกลโพ้นขอบฟ้า ไม้ดอกที่กล่าวถึงนั้นคือ ดาวกระจายดาวกระจาย : ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 349 พฤษภาคม 2551
  หลักปฏิบัติของทุกศาสนาคือ ทาน ศีล ภาวนาทานหรือการให้ ทำให้เกิดสุขทั้งของผู้รับและผู้ให้ และเป็นการลดความโลภ ศีล หมายถึงการอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นปกติ การอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นปกติเป็นความสุขภาวนา คือการพัฒนาจิตใจให้บริสุทธิ์หรือให้สูงขึ้น การมีจิตใจสูง ลดความโลภ ความโกรธ ความหลง มีสติ มีสมาธิ มีปัญญา ทำให้เกิดความสุขอันประณีต ส่งเสริมทานและศีลให้ยิ่งๆ ขึ้น สังคมปัจจุบันขับเคลื่อนด้วยโลภะ โทสะ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 349 พฤษภาคม 2551
  องค์กรแห่งความสุขประดุจฝ่ามือแสนอบอุ่นที่รองรับคนในองค์กรดั่งลูกน้อย ให้ความสุขความอบอุ่น ลูกน้อยที่อยู่ในฝ่ามือ ไม่ใช่ลูกไก่ในกำมือที่จะบีบก็ตายจะคลายก็รอด ฉะนั้นองค์กรแห่งความสุขก็คือองค์กรที่พร้อมจะใช้กุญแจความสุข8 ประการไขเปิดประตูเพื่อเข้าไปสู่ความสุขอันแท้จริงขององค์กร องค์กรคืออะไร องค์กรคือศูนย์รวมของบุคคล ที่รวมกันเป็นหน่วยงานเดียวกัน และดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 349 พฤษภาคม 2551
  การจัดสร้างพระโกศของสมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นั้น ดำเนินการ โดยการใช้ไม้มงคลชั้นสูงซึ่งใช้ในงานพระราชพิธีที่มีมาแต่ครั้งโบราณยุคพุทธกาล ซึ่งในแต่กาลครั้งนั้นจะใช้จตุชาติสุคนธ์ คือของหอมจากธรรมชาติ 4 อย่างจาก กฤษณา กระลำพัก จันทน์หอมและดอกไม้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 348 เมษายน 2551
  นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพจิตอาสาพาสร้างสุข"ตั้งแต่มาทำงานจิตอาสาที่โรงพยาบาล ๖ เดือน รู้สึกว่าสุขภาพของตัวเองดีขึ้น น้ำหนักลดจาก ๗๕ กิโลกรัม เหลือ ๖๘ กิโลกรัม ความดัน ไขมันในเลือด ที่เคยสูงก็คุมได้เป็นปกติ กลางคืนนอนหลับสบาย ที่สำคัญคือใจเย็นลง มีความอดกลั้นมากขึ้น อยู่กับครอบครัวด้วยความสงบสุข และอบอุ่นขึ้น..."คุณทองหล่อ อภินันท์รัตนกุล วัย ๕๘ ปี ซึ่งเป็น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 348 เมษายน 2551
  เดชา ศิริภัทร มูลนิธิข้าวขวัญดอนย่า ความงามและคุณค่าสำหรับสามัญชนมีไม้ดอกบางชนิดที่ผู้เขียนได้พบเห็นตั้งแต่ยังเด็ก คล้ายกับเป็นไม้ดอกที่คุ้นเคย เพราะได้พบเห็นอยู่บ่อยๆ แต่ก็คล้ายกับห่างไกล เพราะไม่เคยนำมาปลูกเอาไว้เองเลยจนถึงปัจจุบัน รวมถึงชื่อและรูปทรงของต้น ตลอดจนดอกก็มีความแปลกเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ...