อารมณ์

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 344 ธันวาคม 2550
  ประเวศ วะสีร่วมด้วยช่วยกันเยียวยาโลกธรรมสัญจร สู่ มูลนิธิพุทธฉือจี้๑๔การแพทย์ด้วยหัวใจมนุษย์นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ตอนที่ ๑ ตามรอยพระโพธิสัตว์ครั้งนั้นได้มีภิกษุเป็นโรคท้องร่วงรูปหนึ่ง นอนจมอยู่กับกองอุจจาระปัสสาวะของตนเองไม่สามารถช่วยตนเองได้ ในเวลานั้นพอดีพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมพระอานนท์เสด็จพุทธดำเนินเยี่ยมเยียนภิกษุทั้งหลายตามเสนาสนะต่างๆ ผ่านไปพบเข้า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 343 พฤศจิกายน 2550
  ประเวศ วะสีร่วมด้วยช่วยกันเยียวยาโลกธรรมสัญจร สู่มูลนิธิพุทธฉือจี้๑๓ด้วยความกรุณาของอาจารย์หมอประเวศ วะสี ได้เป็นหัวหน้าคณะนำพวกเราลูกศิษย์ลูกหาไปเปิดโลกทัศน์ ปรับปรุงวิสัยทัศน์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงอัตวิสัยของตนเอง ไปสู่ความเข้าใจชีวิตมากขึ้น ด้วยมุมมองแบบพุทธมหายาน มีประโยชน์มหาศาลต่อการนำมาพินิจพิเคราะห์การพัฒนาระบบสุขภาพของไทย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 342 ตุลาคม 2550
  พญ.สุมาลี นิมมานนิตย์อยู่กับความเจ็บป่วยอย่างไรคนเราเกิดมา ไม่วันใดวันหนึ่ง ไม่ช้าก็เร็ว ก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ ไม่ว่าจะมีร่างกายแข็งแรงเพียงไร และแม้จะไม่มีโรคภัยมาเยือนจนแก่เฒ่า เมื่อเข้าวัยชราร่างกายก็จะเสื่อมลงตามอายุ เกิดอาการไม่สบายต่างๆ นานา เป็นไปตามธรรมชาติที่เมื่อมีเกิด ก็ต้องมีแก่ เจ็บ และตายเป็นธรรมดา ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ และไม่ต้องรอจนแก่ก็เจ็บป่วยได้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 342 ตุลาคม 2550
  ประเวศ วะสีร่วมด้วยช่วยกันเยียวยาโลก ธรรมสัญจรสู่มูลนิธิพุทธฉือจี้๑๒ เขียนถึงการประชุมยามเช้าที่สมณาราม ทำให้นึกถึงการประชุมที่เรียกว่า morning report ในโรงพยาบาลที่ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ผมเคยเป็นหัวหน้าภาควิชา ทุกเช้า คณาจารย์และแพทย์ประจำบ้านจะมาพบกันเพื่อรับฟังรายงานว่าใน ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมารับคนไข้ไว้กี่คน เป็นอะไรบ้าง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 342 ตุลาคม 2550
  เดชา ศิริภัทร มูลนิธิข้าวขวัญมณฑา : กลิ่นหอมจากสรวงสวรรค์คนไทยสมัยก่อนนิยมตั้งชื่อด้วยภาษาไทยแท้ ทั้งชื่อจริงและชื่อเล่น ผิดกับปัจจุบันที่นิยมตั้งชื่อจริงด้วยภาษา สันสกฤต และตั้งชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับหญิงไทยในอดีต นิยมตั้งชื่อตามชื่อดอกไม้ ที่งดงามหรือมีกลิ่นหอม ยิ่งถ้าเป็นดอกไม้ที่มีทั้งความงามและความหอมในดอกเดียวกันก็จะยิ่งนิยมมากขึ้น เช่น กุหลาบ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 341 กันยายน 2550
  บนเส้นทางชีวิตประเวศ วะสีร่วมด้วยช่วยกันเยียวยาโลกธรรมสัญจรสู่มูลนิธิพุทธฉือจี้(เขียนเมื่อ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐)๑๑แพทยศาสตร์ศึกษาที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์บ่ายวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙ นั้นเอง หลังอาหารกลางวัน กับพิธีชงชา ดังกล่าวแล้ว เราไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์ของมูลนิธิพุทธฉือจี้ ที่โรงพยาบาลนี้เขามี การบริบาลกลางวันŽ (day care) สำหรับผู้สูงอายุด้วย โดยที่ ลูกหลานนำพ่อแม่ ปู่ย่า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 341 กันยายน 2550
  ป้าหมอเด็กพิเศษ คุณหมอ...ช่วยลูกดิฉันด้วยค่ะเสียงสั่นเครือของคุณนุช ผู้หญิงวัยกลางคนที่ใบหน้าหมองคล้ำ และมากด้วยรอยช้ำรอบดวงตา เหมือนอดนอนมาหลายวัน ป้าหมอจึงเชิญให้คุณนุชนั่งเพื่อเล่ารายละเอียดให้ฟัง"ตอนคลอดน้องบีน่ารักมากเลย เป็นเด็กตัวใหญ่ ใครๆ ก็แย่งกันอุ้ม โตขึ้นมาก็น่ารัก อารมณ์ดี เรียนรู้ได้เท่ากับเด็กในวัยเดียวกัน แต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอย่างไม่น่าเชื่อ เมื่อตอน ๔ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 341 กันยายน 2550
  เดชา ศิริภัทร มูลนิธิข้าวขวัญบานบุรี ความงามจากสำนวนไทย สู่ปีมหามงคลสำนวนไทยข้างบนนี้ ผู้เขียนได้ยินชาวบ้านพูดกันตั้งแต่ยังเป็นเด็กอยู่ในชนบท จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันสำนวนนี้เริ่มมีคนใช้น้อยลง จนแทบจะสูญหายไปแล้ว ผู้เขียนจึงถือโอกาสบันทึกเอาไว้ในโอกาสที่จะเขียนถึงดอกไม้ที่คนไทยปัจจุบันคุ้นเคย และนิยมปลูกกันมากชนิดหนึ่ง นั่นคือ บานบุรีบานบุรี : ความงามในสีเหลืองทองรูปแตรบานบุรี ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 340 สิงหาคม 2550
  บนเส้นทางชีวิตประเวศ วะสีร่วมด้วยช่วยกันเยียวยาโลกธรรมสัญจรสู่มูลนิธิพุทธฉือจี้(เขียนเมื่อ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐) ๑๐จากไทเป สู่ฮวาเหลียน ตอนบ่ายวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙ จากศูนย์วัฒนธรรม เราไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลซินเตี้ยนฉือจี้ (Xindian Tzu Chi Hospital) ในไทเป เมื่อเข้าตึกโรงพยาบาลซินเตี้ยนฉือจี้ก็เห็นรูปสลักบนแผ่นหินอ่อนขนาดใหญ่ สูงถึงเพดาน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 340 สิงหาคม 2550
  เดชา ศิริภัทร ชวนชมความงามรูปแบบที่น่าเชยชมไม้ดอกบางชนิดก็ดูเหมือนจะปรับตัวให้เข้ากับ อากาศร้อนในตอนนี้ได้ดี ทำให้มีโอกาสขยายความ นิยมไปได้กว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งในเขตร้อน (tropical) และกึ่งร้อน (sub tropical) ไปสู่เขตอบอุ่น (temperate ) ดังเช่น ไม้ดอกที่จะนำมาเสนอท่านผู้อ่าน นั่นคือ ชวนชมชวนชม : ไม้งามจากแดนไกลชวนชมมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Adenium obesum Balf. ...