อารมณ์

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 326 มิถุนายน 2549
  บนเส้นทางหนังสือ (๑๗)บทที่ ๑๔ การแก้ปัญหาความวิตกกังวลและการสร้างการเคารพตนเองได้ประมาณการกันว่าตลอดชั่วชีวิตอย่างน้อย ๑ ใน ๔ ของคนอเมริกัน จะเกิดความวิตกกังวลรุนแรง ถึงขนาดที่ทางการแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรควิตกกังวล แต่แม้คนที่ไม่ถึงกับเรียกว่ามีพยาธิสภาพ แต่บางครั้งบางคราวก็จะเคยวิตกกังวลอย่างหนักที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลย แต่บ่อนทำลายความสุข และความสามารถในการประกอบการงานของเขา ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 326 มิถุนายน 2549
  เฟื่องฟ้า ความงามของทุกฤดูกาล"เฟื่องฟ้าจะออกดอกตลอดปี ในประเทศไทยออกดอกมากช่วงเทศกาลตรุษจีน จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ดอกตรุษจีน"เมื่อกล่าวถึงการแข่งขันฟุตบอลโลก แฟนบอลส่วนใหญ่จะนึกถึงประเทศบราซิล ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดทีมฟุตบอลของโลก เพราะได้ครองตำแหน่งแชมเปียน ฟุตบอลโลกมากที่สุดคือ ๕ สมัย ประเทศบราซิลนอกจากจะมีชื่อเสียงด้านความเก่งกาจของนักฟุตบอล ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 326 มิถุนายน 2549
  จิตอาสาพลังสร้างโลก(๕)การศึกษาและสื่อสีขาวนอกจากวิชาการแล้ว เด็กจะได้เรียนเพื่อพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม สอดแทรกตลอดเวลา เช่น ต้องเรียนการจัดดอกไม้เพื่อฝึกให้เป็น คนมีศิลปะ จิตใจละเอียดอ่อน เข้าใจธรรมชาติ เรียนการชงชา ฝึกการล้างมือเพื่อล้างใจ ฝึกการบริการผู้อื่น ฝึกรอคอย ฝึกช่วยเหลือ ฝึกรับบริการจาก ผู้อื่นด้วยจิตใจที่ระลึกในพระคุณของผู้อื่นโรงเรียนที่สอนคนให้เป็นมนุษย์๑ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 325 พฤษภาคม 2549
  ปรับสภาพกลไก กาย-ใจโครงสร้างพื้นฐานจึงมีความสำคัญยิ่งที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมมนุษย์ทั้งภายในและภายนอก เมื่อมนุษย์อยู่ในสถานการณ์หนึ่งๆ เป็นเวลานาน กลไกการรับรู้ภายในจะก่อตัว และพัฒนาเป็นรูปแบบที่แน่นอนจนเป็นความเคยชิน ในครั้งที่แล้วได้มีการแสดงให้เห็นถึงทัศนะของโยคะที่มองว่า อังกะเมจะยัตวา แปลตรงตัวคือ สภาพแขนขาสั่นเทิ้ม หรือการรบกวนต่อสภาพปกติของร่างกายนั้น คือจุดเริ่มต้นของปฏิกิริยาลูกโซ่ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 325 พฤษภาคม 2549
  บนเส้นทางหนังสือ (๑๖)"ผลร้ายของความเกลียดปรากฏชัดเจนและทันที เช่น เมื่อความเกลียดอย่างรุนแรงเกิดขึ้นในตัวคุณทันทีนั้นเลย มันท่วมทับคุณและทำลายความสงบทางจิตใจของคุณ สติของคุณจะหายไป เมื่อความโกรธและความเกลียดอย่างรุนแรงเกิดขึ้น มันจะบดบังสมองส่วนที่ดีที่สุดของคุณ นั่นคือความสามารถที่จะตัดสินว่าอะไรผิดอะไรถูก และการคำนึงถึงผลที่ตามมาของการกระทำของคุณ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 325 พฤษภาคม 2549
  โป๊ยเซียน : สุดยอดไม้ดอกแห่งความนับถือของชาวจีนเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙ คนไทยที่นิยมปลูกไม้ดอกส่วนใหญ่ยังคงให้ความสนใจกับกระแส "ลีลาวดีฟีเวอร์" ต่างจากเมื่อครั้งที่เรียกชื่อว่า "ลั่นทม" อย่างสิ้นเชิง ทำให้นึกถึงไม้ดอกชนิดหนึ่งที่คนไทยมากมายเคยเสาะหามาปลูกกันอย่างกว้างขวางอยู่หลายปีก่อนที่จะค่อยๆ ลดความนิยมลงไป จนอยู่ในระดับปกติเช่นปัจจุบัน ไม้ดอกชนิดที่กล่าวถึงนั้น ก็คือ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 325 พฤษภาคม 2549
  จิตอาสา พลังสร้างโลก (๔)การแพทย์ที่เน้นหัวใจของความเป็นมนุษย์นักศึกษาแพทย์จะกรีดผ่าศพของเราผิดพลาดสักกี่ร้อยครั้งก็ไม่เป็นไร เราอนุญาตให้ทำได้เต็มที่แต่เมื่อจบไปเป็นแพทย์แล้ว ห้ามกรีดผ่าตัดใครผิดแม้แต่ครั้งเดียวโรงเรียนสอนแพทย์ให้เป็นมนุษย์วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ผมและคณะดูงานได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมกิจการของคณะแพทยศาสตร์ มูลนิธิฉือจี้ที่ฮวาเหลียน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 324 เมษายน 2549
  ในตอนที่แล้ว ท่านทะไล ลามะ ได้กล่าวว่า เราจะขจัดสิ่งที่รบกวนจิตใจออกไปได้ โดยพื้นฐาน ๓ ประการ นั่นคือ"พื้นฐานประการที่ ๑ อารมณ์ร้ายทั้งหลายเกิดจากการมองความจริงผิดไป อารมณ์ร้ายเหล่านี้ไม่มีรากฐานจากความจริง แต่เกิดจากอวิชชา ในทางตรงข้ามสภาวะจิตใจที่ดี เช่น ความรักความเมตตา ปัญญา มีรากฐานที่มั่นคง เมื่อจิตอยู่ในสภาวะที่ดีก็จะเห็นโลกตามความเป็นจริงได้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 324 เมษายน 2549
  เดือนเมษายนนับว่าเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดของประเทศไทย และเป็นเดือนที่สว่างสดใสด้วยดอกไม้ยืนต้นหลายชนิด ที่ออกดอกเพียงปีละ ๑ ครั้ง ช่วยบรรเทาความร้อนลงได้จากความงามของไม้ดอก และประเพณีสงกรานต์ที่เก่าแก่ อันเป็นการเปลี่ยนปีใหม่ตามธรรมเนียมเดิมของไทยตามปกติทุกสัปดาห์ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 324 เมษายน 2549
  เช้า คุยกับเพื่อนๆ ที่ชมรมออกกำลังกายสาย เขียนบันทึกประจำวันกลางวัน ดูโทรทัศน์บ่าย เล่นซออู้กลางคืน เล่นกับหลานวันหนึ่งไปเติมน้ำมัน ระหว่างที่รอก็มองกระจกสำรวจดูหน้าตาตัวเอง เริ่มเห็นว่าเข้าสู่วัยสูงอายุแล้ว ...