อารมณ์

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 323 มีนาคม 2549
  ในตอนที่แล้วมาถึงว่าหมอคัตเลอร์ยังข้องใจคำอธิบายของท่านทะไล ลามะ ที่ว่าการพัฒนาจิตลึกๆ ต้องใช้เวลานาน เขาจึงถามท่านว่า "ท่านได้กล่าวว่าต้องมีความกระตือรือร้นและความตั้งใจจริงอย่างสูง ที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจไปทางบวก แต่ขณะเดียวกันเราก็ว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกิดขึ้นช้าๆ ใช้เวลานานมาก เมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นช้าก็ทำให้ท้อใจได้ง่ายๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 323 มีนาคม 2549
  ในขณะที่คลื่นสึนามิได้พัดพาความเจ็บปวดอันแสนสาหัสมาสู่คนไทย แต่ในอีกมุมได้พัดพาน้ำใจของมนุษยชาติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งได้กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของเครือข่ายอาสาสมัคร “จิตอาสา” เครือข่ายที่เปรียบเสมือนชุมทางของคนที่ต้องการทำดีเพื่อสังคมคอลัมน์ “ชีวิต – งาน – ทรรศนะ” ฉบับนี้จึงอดไม่ได้ที่จะมานั่งคุยกับ วินย์ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 323 มีนาคม 2549
  สังคมไต้หวันยินยอมให้ศาสนาและความเชื่อต่างๆ เกิดและเติบโตได้อย่างเสรี ไม่มีการใช้อำนาจรัฐเข้าไปแทรกแซงหรือจัดการ ปล่อยให้ธรรมะจัดสรรและจัดการในรูปของประชาธิปไตยเชิงศาสนา เป็นการให้เสรีภาพแก่ประชาชนมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกองค์กรศาสนาที่เติบโตในไต้หวันเป็นไปอย่างฉันมิตร แม้ไม่ขึ้นแก่กัน มีความแตกต่างกันแต่สามารถร่วมงานกันได้ ไม่ทะเลาะเบาะแว้งหรือแตกแยก ทำให้เกิดมูลนิธิ สมาคม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 323 มีนาคม 2549
  ต้นฉบับต้นไม้ใบหญ้าตอนนี้ เขียนในวันวาเลนไทน์ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 322 กุมภาพันธ์ 2549
  การปฏิบัติตามหลัก "ต็อง-เล็น"Ž"ต็อง-เล็น" เป็นวิธีของทิเบต ที่จินตนาการเอาความทุกข์ของผู้อื่นเข้ามาสู่ตัวเอง นอกจากเพื่อเสริมสร้างความกรุณาในจิตใจของตัวเองแล้ว ยังใช้เพื่อลดความทุกข์ของตัวได้ด้วยท่านทะไล ลามะ แสดงปาฐกถาเรื่องนี้ในบ่ายวันที่อากาศร้อนในเมืองทูซอน รัฐแอริโซนา รัฐนี้มีทะเลทรายกว้างขวาง ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนมากจนเกือบเกรียม ในห้องประชุมวันนั้นมีผู้ฟังประมาณ ๑,๖๐๐ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 322 กุมภาพันธ์ 2549
  เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ผมมีโอกาสไปดูงานของมูลนิธิพุทธฉือจี้ที่ไต้หวัน ด้วยความอนุเคราะห์ของศูนย์คุณธรรม ได้ดูได้รู้ได้เห็นเรื่องราวของเขาแล้วมีความประทับใจ จึงขอถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้สู่ท่านผู้อ่านในชื่อเรื่องที่ว่า "จิตอาสา พลังสร้างโลก" รวม ๕ ตอนครับเกริ่นนำเมื่อราวเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ อาจารย์ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เล่าให้ผมฟังคร่าวๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 322 กุมภาพันธ์ 2549
  "มกราคม" อันถือเป็นเดือนแรกตามปฏิทินสากลที่นับเวลาตามสุริยคติ มีคำทำนายจากโหรหลายท่าน แต่ส่วนใหญ่ออกมาเป็นเรื่องร้ายๆ ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๔๙ทำให้ผู้เขียนเปลี่ยนจากการเขียนต้นไม้สำหรับวันแห่งความรัก มาเป็นต้นไม้ชนิดอื่น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 321 มกราคม 2549
  ปีใหม่นี้ ขอส่งความปรารถนาดีมายังผู้อ่านทุกท่านและขออวยพรให้มีร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง และมีความสุขอยู่ทุกวันคืน เหนือสิ่งอื่นใด ขอให้มีปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติเพื่อบรรลุซึ่งสุขภาวะและความสุข ในโอกาสนี้ ผมขอพูดคุยถึงแง่คิดมุมมองเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันต่อไปด้วยความรู้และประสบการณ์ส่วนตัว ผมคิดว่า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 321 มกราคม 2549
  บทที่ ๑๑การหาความหมายในความเจ็บปวดและความทุกข์หมอคัตเลอร์เล่าในหนังสือเล่มนี้ถึงจิตแพทย์ยิวคนหนึ่งที่ถูกนาซีคุมขังในสงครามโลกครั้งที่ ๒ เขาชื่อวิคเตอร์ แฟรงเคิล ผู้กล่าวว่า “มนุษย์พร้อมและเต็มใจที่จะรับความทุกข์ทรมานได้ทุกชนิด ตราบใดที่เขารู้ความหมายของมัน” ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 321 มกราคม 2549
  “แก้วกาหลงชงโค ยี่สุ่นยี่โถโยธกา” ...