อารมณ์

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 330 ตุลาคม 2549
  บนเส้นทางหนังสือ (๒๑)ฉบับที่แล้วเริ่มต้นบทที่ ๑๕ ว่าด้วยเรื่อง "คุณค่าพื้นฐานทางจิตวิญญาณ"ในฐานะชาวพุทธ ระบบการปฏิบัติทางจิตวิญญาณของท่านทะไล ลามะ มีลักษณะพิเศษที่เป็นพุทธ...หมอคัตเลอร์จึงถามท่าน ดังต่อไปนี้..."ท่านจะกรุณากล่าวถึงประโยชน์ของการปฏิบัติจิตตภาวนาดังกล่าวต่อชีวิตประจำวัน ได้ไหมครับ" หมอคัตเลอร์ขอร้องท่านทะไล ลามะท่านทะไล ลามะ เงียบไปพักใหญ่แล้วตอบว่า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 330 ตุลาคม 2549
  แพงพวยฝรั่ง งามอย่างเรียบง่ายและมีคุณค่ากิจวัตรปกติประจำสัปดาห์ของผู้เขียน ก็คือ เช้าวันจันทร์ออกเดินทางจากบ้านที่บางกรวยมาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยรถโดยสาร (ปรับอากาศ) ประจำทางผู้เขียนจึงคุ้นเคยกับสถานีขนส่งสุพรรณบุรีเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะต้นไม้ต่างๆ ที่ปลูกอยู่ด้านหน้า-หลัง และด้านข้างของสถานีฯ ต้นไม้ดอกส่วนใหญ่ผู้เขียนเคยนำเสนอในคอลัมน์นี้ไปแล้ว ยังเหลืออีกชนิดหนึ่งที่ยังไม่เคยนำเสนอ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 329 กันยายน 2549
  บนเส้นทางหนังสือ (๒๐)ภาคที่ ๕ ตอนสุดท้ายการสะท้อนความหมายถึงการมีชีวิตบนวิถีทางจิตวิญญาณบทที่ ๑๕คุณค่าพื้นฐานทางจิตวิญญาณศิลปะแห่งความสุขมีองค์ประกอบหลายอย่าง อย่างที่เราเห็นมันเริ่มจากการสร้างความเข้าใจถึงสาเหตุที่แท้จริงของความสุข แล้วต้องให้ความสำคัญกับการสร้างเหตุแห่งความสุข ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างวินัยภายในจิตใจของตน เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ถอนรากสภาวะทางจิตที่ทำลายความสุข ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 329 กันยายน 2549
  กะทือ กินก็ได้ดอกก็งาม แต่นามไม่เพราะช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ผู้เขียนมีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมเยือนพี่น้องเกษตรกรภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชไล่มาถึงกระบี่ แล้วสิ้นสุดที่จังหวัดระนอง ระหว่างการดูงานได้ไปเยี่ยมชมทั้งบ่อเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน และสวนผลไม้ชนิดต่างๆ เช่น เงาะ มังคุด ลางสาด กาแฟ และทุเรียน เป็นต้นสวนผลไม้ส่วนใหญ่ที่ไปดูเป็นสวนผสม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 328 สิงหาคม 2549
  บนเส้นทางหนังสือ (๑๙)คราวที่แล้วท่านทะไล ลามะ ถามหมอคัตเลอร์ว่าการเกลียดตัวเองเกิดขึ้นได้ อย่างไรหมอคัตเลอร์จึงอธิบายจิตวิทยาของการเกลียดตัวเองให้ท่านฟังอย่างสั้นๆ เขาอธิบายว่า มโนภาพของตัวเองก่อรูปขึ้นจากบิดามารดาและการเลี้ยงดู ซึ่งจะบอกเป็นนัยให้เรารู้ว่าเราเป็นคนอย่างไร หมอคัตเลอร์ได้ชี้ให้เห็นสภาวะบางอย่างที่ทำ ให้เรามีภาพทางลบเกี่ยวกับตัวเราเอง และกล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้เกลียดตัวเอง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 328 สิงหาคม 2549
  แวววิเชียร อย่าลืมฉัน แบบไทยไทยช่วงชีวิตในวัยเด็กของผู้เขียน (๕๐ปีที่แล้ว) ในชนบทจังหวัดสุพรรณบุรี มีไม้ดอกที่ได้รู้จัก และยังฝังแน่นอยู่ในความทรงจำจนถึงทุกวันนี้อยู่ไม่กี่ชนิด เมื่อทบทวนดูก็พบว่าเหตุที่ยังจำไม้ดอกเหล่านั้นได้อย่างไม่ลืมเลือนเพราะมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษบ้าง หรือเกิดจากคุณสมบัติบางประการที่ไม่เหมือนใครของไม้ดอกต้นนั้นบ้าง คอลัมน์ "ต้นไม้ใบหญ้า"นี้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 327 กรกฎาคม 2549
  บนเส้นทางหนังสือ (๑๘) หลังจากการสนทนากับท่านทะไล ลามะ ในตอนที่แล้วไม่นาน หมอคัตเลอร์ได้ร่วมกินอาหารกลางวันกับคนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งไม่เคยเจอมาก่อน หนุ่มคนนี้เป็นนักศึกษาในวิทยาลัยแห่งหนึ่งในท้องถิ่น ระหว่างกินอาหารอยู่นั้น มีคนถามขึ้นว่าการสนทนาของเขากับท่านทะไล ลามะ เป็นอย่างไรบ้าง เขาก็เลยเล่าให้ฟังถึงการเอาชนะความวิตกกังวล หนุ่มคนนั้นนั่งฟังถึงแนวความคิดที่ว่า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 327 กรกฎาคม 2549
  แพรเซี่ยงไฮ้ : ความงดงามที่เรียบง่าย และติดดิน"ประโยชน์ทางตรงของแพรเซี่ยงไฮ้ ก็คือเป็นไม้ดอกที่ปลูกง่ายตายยาก ขยายพันธุ์ก็ง่าย ไม่ต้องดูแลรักษามากนัก ปลูกคลุมดินที่รกร้างว่างเปล่าได้"ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มูลนิธิข้าวขวัญได้ต้อนรับผู้มาเยือนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลา ๑๐ วัน ชาวจีนกลุ่มนี้มาจากองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ชื่อสถาบันบูรณาชนบท ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 327 กรกฎาคม 2549
  จิตอาสาพลังสร้างโลกมีหลักการเหมือนกับมูลนิธิแม่ที่ไต้หวัน มุ่งเจริญรอยตามแนวทางของท่านธรรมาจารย์เจิ้งเหยียน มีภารกิจหลัก คือ การสงเคราะห์ การรักษาพยาบาล การศึกษา และวัฒนธรรม พุทธฉือจี้สาขาประเทศไทยดังที่ผมเขียนเล่าไว้ตั้งแต่ตอนที่ ๑ ว่า การไปดูงานของพวกเราได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยมจากอาสาสมัครฉือจี้ที่เดินทางไปจากเมืองไทย ๕-๖ ท่าน ส่วนใหญ่เป็นคนไทย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 326 มิถุนายน 2549
  ล้างพิษด้วยหลัก ๔ อ.หลายปีมานี้ มีกระแสนิยมเกี่ยวกับ "การล้างพิษ" ในหมู่คนรักสุขภาพจำนวนไม่น้อย โดยเชื่อว่าร่างกายคนเราได้รับพิษจากอาหารการกิน มลพิษทางอากาศ และสิ่งแวดล้อม จนก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็ง จึงต้องมีการล้างพิษด้วยวิธีการหลากหลาย และที่นิยมกันมากก็คือ การสวนล้างลำไส้ หรือที่เรียกกันว่า "ดีท็อกซ์" คำว่า "ล้างพิษ" ...