อารมณ์

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 339 กรกฎาคม 2550
  การฟื้นฟูกลไก กาย-ใจ ปราณายามะ (อนุโลม วิโลม)กวี คงภักดีพงษ์ สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้านลักษณะเฉพาะเจาะจงของการหายใจแบบปราณายามะอีกประการคือ ให้ความใส่ใจกับลมที่ผ่านรูจมูกแต่ละข้าง โดยส่วนใหญ่ ลมหายใจของรูจมูกซ้าย และรูจมูกขวาชัดไม่เท่ากัน กล่าวคือ รูจมูกข้างหนึ่งอาจะจะตันกว่า ขณะที่รูจมูกอีกข้างโล่งกว่าแล้ว กรณีนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญ แต่มีเหตุผลทางสรีรวิทยาประกอบอยู่ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 338 มิถุนายน 2550
  เดชา ศิริภัทร มูลนิธิข้าวขวัญปทุมมา ไม้ดอกพันธุ์ไทยในตลาดโลกชาวต่างประเทศนิยมปทุมมามากกว่าคนไทย และเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า "ทิวลิปสยาม"ฉบับที่แล้วได้นำเสนอไม้ดอกพันธุ์ไทยแท้ชนิดหนึ่ง ซึ่งได้รับการพัฒนาจากป่าธรรมชาติจนสามารถส่งออก สู่ตลาดโลกได้อย่างน่าภาคภูมิใจ นั่นคือกระเจียว อันเป็นพืชในวงศ์ Curcuma เช่นเดียวกับขมิ้น และขิง พืชในวงศ์นี้อีกชนิดหนึ่งที่ถูกนำออกมาจากป่าธรรมชาติ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 338 มิถุนายน 2550
  กวี คงภักดีพงษ์ สถาบันโยคะวิชาการการฟื้นฟูกลไก กาย-ใจ ปราณายามะ (3) พูรากะประกอบด้วย ๓ ขั้นตอนข้างต้น ฝึกปฏิบัติอย่างค่อยเป็นค่อยไป นุ่มนวล เป็นจังหวะ และต่อด้วยกุมภกะ คือ หยุดหายใจ ขณะหยุดลมหายใจนี้ "ปราณายามะมีการหยุดลมหายใจ มีสภาวะของการกดเกร็ง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 338 มิถุนายน 2550
  ประเวศ วะสีร่วมด้วยช่วยกันเยียวยาโลก ธรรมสัญจร สู่มูลนิธิพุทธฉือจี้๘ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเหยียน (ต่อ) นางหว่อง มารดาของชินหยุนคร่ำครวญหาลูกสาว นางไปที่วัดเมฆเมตตาอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้งเพื่อจะถามพวกแม่ชีว่าได้ข่าวคราวจากสมภารของพวกเขาบ้างหรือเปล่า นางไม่รู้หรอกว่า ขณะนั้นลูกสาวของนางอยู่บนยอดเขา ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 338 มิถุนายน 2550
  เดชา ศิริภัทร มูลนิธิข้าวขวัญปทุมมา ไม้ดอกพันธุ์ไทยในตลาดโลก ชาวต่างประเทศนิยมปทุมมามากกว่าคน ไทย และเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า "ทิวลิปสยาม" ฉบับที่แล้วได้นำเสนอไม้ดอกพันธุ์ไทยแท้ชนิดหนึ่ง ซึ่งได้รับการพัฒนาจากป่าธรรมชาติจนสามารถส่งออก สู่ตลาดโลกได้อย่างน่าภาคภูมิใจ นั่นคือกระเจียว อันเป็นพืชในวงศ์ Curcuma ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 337 พฤษภาคม 2550
  เดชา ศิริภัทร ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 336 เมษายน 2550
  โรคปวดศีรษะจากความเครียดโรคปวดศีรษะจากความเครียด เป็นสาเหตุที่พบได้มากที่สุดของผู้ที่มีอาการปวดศีรษะ มักจะมีอาการปวดศีรษะต่อเนื่องนานเป็นวันๆ จนถึงเป็นสัปดาห์ หรือเป็นแรมเดือน โดยจะปวดพอรำคาญ หรือทำให้รู้สึกไม่สุขสบาย และจะปวดอย่างคงที่ ไม่แรงขึ้นกว่าวันแรกๆ ที่ปวด จัดว่าเป็นโรคที่ไม่มีอันตรายร้ายแรงแต่อย่างใด แต่จะเป็นๆ หายๆ เรื้อรัง⇒ ชื่อภาษาไทยโรคปวดศีรษะจากความเครียด ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 336 เมษายน 2550
  ผักบุ้งฝรั่งความงามสาธารณะสำหรับผู้ยากไร้หลายเดือนที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปร่วมงานประชุมระดับภูมิภาคที่ประเทศอินเดีย ระหว่างการประชุม ผมถือโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมหมู่บ้านของชาวอินเดีย 2-3 แห่ง พบว่าโดยทั่วไปแล้วมีสภาพภูมิประเทศที่แห้งแล้ง และมีฐานะยากจนกว่าชาวไทยแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างมาก ชาวอินเดียในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเล่าให้ผมฟังว่า ช่วงที่มีอาชีพรับจ้างทำงานในเมืองนั้น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 336 เมษายน 2550
  ร่วมด้วยช่วยกันเยียวยาโลกธรรมสัญจรสู่มูลนิธิพุทธฉือจี้(เขียนเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2550)6 ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเหยียน (ต่อ)" ฉันยังซื้อของไม่เสร็จ"ชินหยุนพูดโดยหวังว่าแม่ชีเหล่านั้นจะเปลี่ยนใจ "ยังต้องใช้เวลาอีกมาก ""เรามีเวลาเยอะ "แม่ชีคนแรกพูด"เราจะไปซื้อของกับคุณ" แม่ชีคนที่สองพูดชินหยุนจึงเข้าไปในร้านขายของชำโดยมีแม่ชีขนาบข้างละคน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 335 มีนาคม 2550
  เนื้องอกสมองเนื้องอกสมอง หมายถึง เนื้องอกที่เกิดขึ้นภายในกะโหลกศีรษะ ซึ่งแบ่งออกเป็น2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ เนื้องอกที่มีต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อที่อยู่ภายในกะโหลกศีรษะ ( เรียกว่า เนื้องอกสมองชนิดปฐมภูมิ) และมะเร็ง ที่แพร่กระจายมาจากนอกกะโหลกศีรษะ (เรียกว่า เนื้องอกสมองชนิดทุติยภูมิ)เนื้องอกสมองทุกชนิดมักทำให้เกิดอาการปวดศีรษะแบบเรื้อรัง ส่วนวิธีการรักษาและผลการรักษาย่อมแตกต่างไปตามชนิด ขนาด ...