อารมณ์

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 7 พฤศจิกายน 2522
  กะเม็งตัวเมียชื่ออื่นกาเม็ง, กะเม็ง (ไทย), ห้อมเกี้ยว, หญ้าสับ (พายัพ), บักอั่งเน้ย, เฮ็กบักเช่า (จีน-แต่จิ๋ว)ชื่อวิทยาศาสตร์Eclipta prostrate L.วงศ์ Compositae พวกทานตะวัน, ดาวเรือง (S) E. alba Hassk; Eereeta L.ลักษณะต้นเป็นพืชขนาดเล็ก ออกดอกแล้วก็ตาย ขึ้นได้จลอดทั้งปี สูงประมาณ 30-60 ซ.ม.ใบ ใบออกตรงกันข้าม ใบมีลักษณะเป็นรูปเรียวยาว ยาว 4-10 ซ.ม. กว้าง 0-8-2 ซ.ม. ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 6 ตุลาคม 2522
  พังพวย“สมุนไพรที่นำเสนอนี้ ผู้เขียนได้แปลและเรียบเรียงจากหนังสือ “พจนานุกรมสมุนไพรจีน” ของประเทศจีน ขนาดน้ำหนักของสมุนไพรที่ใช้นี้แปลและคิดคำนวณมาจากที่จีนบันทึกไว้ ซึ่งเป็นขนาดใช้ในผู้ใหญ่ ดังนั้นเวลานำมาใช้จึงต้องดัดแปลงน้ำหนักของยาให้เหมาะสมกับอายุ น้ำหนักและสุขภาพของผู้ใช้ด้วย เริ่มลงตั้งแต่ฉบับที่ 1 ปีที่ 1”ชื่ออื่นๆพังพวย (ไทย) ผักปอดน้ำ (พายัพ) ก้วย นั่งจั้ว ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 6 ตุลาคม 2522
  ทองพันชั่งชื่ออื่นหญ้าไก่ (ไทย), แปะเฮาะเล่งจือ (จีน-แต้จิ๋ว)ชื่อวิทยาศาสตร์Rhinacanthus nasutuh (L) Kruz วงศ์ Acanthaceaeลักษณะต้นเป็นพืชที่ชอบความชื้น เป็นไม้พุ่มกิ่งเลื้อยสูง 1-2 เมตร ลำต้นกลม มีขนสั้นๆ บริเวณข้อ พองออกเล็กน้อยใบ ออกตรงข้าม ลักษณะเป็นวงรีๆ ปลายแหลม ฐานใบเรียวเล็ก ใบยาวขนาด 3-7 ซ.ม. กว้าง 2-3 ซ.ม. มีสีเขียวอมเหลืองมีจุดด่างสีเหลืองๆ ในใบ ท้องใบ มีเส้นใบเห็นชัด มีขนสั้นๆ ทั้ง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 5 กันยายน 2522
  แก้วชื่ออื่นแก้วเขา (ไทย), ตะไหลแก้ว, แก้วพริก, จ้าพริก (พายัพ), แก้วลาย (สระบุรี), แก้วขี้ไก่ (ยะลา), กะมูนิง (มลายู), เกาหลีเฮียง (จีน-แต้จิ๋ว)ชื่อวิทยาศาสตร์Murraya paniculata (L) Jack. วงศ์ Rutaceae พวกส้ม มะนาวลักษณะต้นเป็นไม้พุ่ม เนื้อไม้แข็ง สูง 7-8 เมตรใบ เป็นใบประกอบ มีใบย่อย 3-9 ใบ ออกสลับกันเรียงตัวแบบขนนก ปลายมีใบย่อยใบเดียว มีใบดกเขียวตลอดปี ใบย่อยใบหนึ่งยาว 2-7 ซ.ม. กว้าง 1-3 ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 5 กันยายน 2522
  พุดตานชื่ออื่นChangeable Rosoชื่อวิทยาศาสตร์Hibiscus mutabilis L. วงศ์ Malvaceaeลักษณะต้นเป็นพุ่มไม้ สูง 2-5 เมตร มีขนสั้นๆ ลักษณะคล้ายดาวทั่วทั้งต้นใบ ออกสลับกัน ยาว 10-20 ซม. กว้าง 9-22 ซม. ลักษณะคล้าย มี 3-5 แฉก แต่ละแฉกมีปลายแหลม ฐานใบกว้างโค้งคล้ายหัวใจ มีเส้นใบใหญ่ออกจากโคนใบ ขอบใบมีรอยยักตื้นๆ ผิวใบด้านบนและด้านล่างมีขนลักษณะดาว ก้านใบยาว 4-10 ซม.ดอก ออกข้างใบ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 3 กรกฎาคม 2522
  ใจเขาใจเราท่านพุทธทาสภิกขุ แห่งสวนโมกขลาราม เขียนไว้ว่า มนุษย์เรานั้นเกิดมาเพื่อเดินทาง การดำเนินชีวิตของคนเรานั้นตามวิสัยของชาวโลกเพื่อได้ “กิน” หรือ การบำรุงความสุขทางกายทั้งหลาย เพื่อ “กาม” หรือการได้รับความรักความอบอุ่นทางใจ และเพื่อ “เกียรติ” หรือความภาคภูมิใจในตนเอง ในการสรรเสริญจากผู้อื่นความต้องการต่างๆ เหล่านี้ส่วนหนึ่งติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด ...