อารมณ์

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 126 ตุลาคม 2532
  ความรู้สึก ที่ทุกคนควรจะได้สัมผัสเมื่อถึงช่วงเวลาที่พระสงฆ์เข้าพรรษาคราใด ทำให้ข้าพเจ้าอดที่จะรำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้วมาไม่ได้ เป็น “ครั้งหนึ่งในชีวิต” ซึ่งมีคุณค่า เป็นความรู้สึกที่ฝังใจ ควรแก่การจดจำและอยากจะให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้นทุกขณะจิตที่มีลมหายใจเข้า-ออกอันว่าพุทธศาสนิกชนที่เป็นชายไทยทั่วไป มักจะหาโอกาสสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะ “บวชเรียน” ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 126 ตุลาคม 2532
  นาทีทองแห่งธรรมทาน“คนสมัยนี้ไม่ค่อยเข้าวัด ห่างพระห่างเจ้า จึงไม่ได้ลิ้มรสพระธรรม ไม่เหมือนคนรุ่นปู่ย่าตายาย ท่านใกล้ชิดพระศาสนามากกว่า นี่แหละ คือ ต้นเหตุที่สังคมไทยเสื่อมทรามลงจนใกล้จะเป็นยุคมิคสัญญีอยู่แล้ว และพระพุทธศาสนาเองก็ไม่พ้น ต้องพลอยเสื่อมโทรมลงไปด้วย”ท่านที่รัก สังคมไทยก้าวมาถึงทางตันแล้ว เช่นที่ว่ากันกระนั้นหรือ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 125 กันยายน 2532
  จุดเด่น – จุดดับของพรหมจรรย์น่าชื่นชมที่ขณะนี้ ทั้งหนังสือพิมพ์ ทั้งชาวบ้าน ซึ่งเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนา ได้แสดงปฏิกิริยา และความขยะแขยงต่อ “โลกีย์ในดงขมิ้น” ที่ถึงขั้นลงมือคว่ำบาตร ไม่ยอมใส่บาตร ตัดกำลังพวกอลัชชีไปบ้างแล้วก็มี ที่น่าอนุโมทนาสาธุอย่างยิ่ง ก็คือ เสียงที่เร่งเร้าให้มีหน่วยเฉพาะกิจ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 124 สิงหาคม 2532
  พุทธวิธีครองใจคนมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การสร้างความเข้าใจอันดีเพื่อความสืบพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างบุคคล ตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเรียกว่า สังคหวัตถุ 4 ธรรมะอันเป็นเครื่องสงเคราะห์ เกี่ยวเนื่องกันของบุคคลในสังคม ได้แก่ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา ซึ่งมีท่านผู้รู้เรียงร้อยถ้อยคำให้คล้องจองและมีความหมายอันเหมาะสมไว้ว่า- โอบเอื้ออารี วจีไพเราะ สงเคราะห์ปวงชน และวางตนเหมาะสมโอบเอื้ออารี หรือ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 123 กรกฎาคม 2532
  ก่อนเกิด – หลังตายเมื่อวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2531 ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ได้จัดรายการอภิปรายเรื่อง “ตาย-เกิด” ขึ้นที่หอประชุมโรงพยาบาลสงฆ์ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา นักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง ได้ให้เกียรติมาร่วมอภิปรายด้วย คำอภิปรายของท่าน ล้วนเป็นงานค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีคุณค่าต่อการสนับสนุน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 119 มีนาคม 2532
  ถ้ามีผู้ใดมาทักทายเราแล้วบอกว่าเราดูยังหนุ่มยังสาว แถมยังบอกตัวเลขอายุของเราต่ำกว่าความเป็นจริงตั้ง 5-10 ปี เราคงยิ้มระรื่นสุขอารมณ์แน่ ๆ แต่ถ้าเผอิญผู้นั้นบอกตัวเลขที่สูงกว่าความเป็นจริง คงจะทำให้เราหงุดหงิดฉุนเฉียวทันทีลองสังเกตดูระหว่างผู้ที่ถูกทักว่าอายุยังน้อยกว่ากับผู้ที่ถูกทักว่าอายุมากกว่า สิ่งหนึ่งที่มักพบในกลุ่มแรก คือ ใบหน้าที่มีรอยยิ้ม และอุปนิสัยที่ร่าเริง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 119 มีนาคม 2532
  โรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิด แต่ทุกวันนี้มีคนเจ็บป่วยมากมาย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ จนถึงขั้นที่โรงพยาบาลบางแห่ง จะมีผู้ป่วยหรือญาติมารอเข้าคิวจองบัตรกันตั้งแต่ยังไม่สว่าง โรคทางจิตใจก็เช่นเดียวกับทางด้านร่างกาย เมื่อเกิดการเจ็บป่วยขึ้น ผู้ป่วยจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง ไปจนไม่สามารถปรับตัวหรือแก้ไขปัญหาได้ดังเช่นเคย และในบางรายก็อาจมีอาการรุนแรงผิดปกติ ถึงขั้นเป็นอันตรายต่อตนเอง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 118 กุมภาพันธ์ 2532
  การที่จะติดสินว่าใครแก่เหนือไม่ นั้นมีหลายวิธี เช่น ประเมินสมรรถภาพในการออกกำลังกายว่าอัตราการเต้นของหัวใจหรือจำนวนครั้งของการหายใจ กำลังกล้ามเนื้อ การคล่องตัวของข้อต่อเป็นอย่างไร แต่วิธีหนึ่งที่ทราบกันดีในมนุษย์ คือ การสังเกตดูรอยย่นบนหน้า ซึ่งยากที่จะปิดบังอยู่ในร่มผ้าได้ นอกจากในแถบประเทศทางอาหรับที่มีสภาพอากาศและกฎข้อบังคับทางศาสนาทำให้บุรุษและสตรี ต้องเอาผ้าคลุมใบหน้าไว้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 118 กุมภาพันธ์ 2532
  เชิญเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง ขอเชิญท่านผู้อ่านร่วมเขียนเรียงความเล่าประสบการณ์ การดูแลรักษาสุขภาพตนเอง หรือให้แก่ผู้อื่น (สมาชิกในครอบครัว เพื่อนบ้าน หรือเพื่อนร่วมงาน) ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษฟุลสแก๊ปโดยประมาณ ส่งไปยังสำนักงานหมอชาวบ้าน ก่อนวันที่ 25 ของทุก ๆ เดือน คณะกรรมการจะตัดสินเรียงความทุกเดือน โดยคัดเลือกเรียงความที่เหมาะสมที่สุด ลงตีพิมพ์ เรื่องใดที่ตีพิมพ์ลงในหมอชาวบ้าน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 117 มกราคม 2532
  ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และคงจากปัจจุบันถึงอนาคต มนุษย์มักไม่ยอมรับว่าความแก่ได้เกิดขึ้นกับตัวเอง ยิ่งเศรษฐฐานะและตำแหน่งหน้าที่ทางสังคมสูงมากเท่าใด การยอมรับรู้สึกจะยิ่งยากขึ้น ตั้งแต่สมัยจักรพรรดิจีนซึ่งสร้างกำแพงเมืองจีน อันเกรียวกราวก็ยังกลัวความแก่มากถึงกับส่งชายหญิงอย่างละ 3,000 คนไปหายาอายุวัฒนะ และชายหญิงเหล่านี้ได้เป็นบรรพบุรุษของประเทศญี่ปุ่นตามพงศาวดารจีนปัจจุบันในประเทศเรา ...