เชื้อเฮอร์ปีส์ไวรัส : ตัวการชักนำให้มีการสะสมโคเลสเตอรอล