• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เชื้อเฮอร์ปีส์ไวรัส : ตัวการชักนำให้มีการสะสมโคเลสเตอรอล

การติดเชื้อไวรัสที่บริเวณผนังหลอดเลือด เป็นสาเหตุให้มีการสะสมของโคเลสเตอรอลเพิ่มมากขึ้น โดยที่ไวรัสจะชักนำโคเลสเตอรอลเอสเทอร์* และไตรกลีเซอไรด์* สะสมในหลอดเลือด ทำให้เอนไซม์ที่จะย่อยโคเลสเตอรอลมีประสิทธิภาพลดลง

นายแพทย์เดวิด เฮจจาร์และคณะจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ได้เสนอรายงานผลการวิจัยของเขาในที่ประชุมประจำปีของสมาคมโรคหัวใจ ณ ดัลลัส ประจำปี 2529 ว่า

เชื้อไวรัสเฮอร์ปีส์ที่เป็นสาเหตุของโรคเริมนั้น มีส่วนชักนำให้โคเลสเตอรอลมาสะสมในผนังหลอดเลือดของคนได้ ดังนั้นไวรัสชนิดนี้จึงน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอาการไขมันอุดตันในหลอดเลือดและโรคหัวใจขาดเลือด

จากการทดลองในห้องปฏิบัติการพบว่า หากมีการติดเชื้อไวรัสที่ผนังหลอดเลือด จะทำให้มีการสะสมโคเลสเตอรอลเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยที่ไวรัสจะชักนำโคเลสเตอรอลเอสเทอร์และไตรกลีเซอไรด์ให้เข้ามาสะสมในผนังหลอดเลือด โดยการทำให้เอนไซม์ที่จะย่อยโคเลสเตอรอลมีประสิทธิภาพลดลง

นอกจากนั้น นายแพทย์เดวิดได้เสนอข้อคิดเห็นว่า เมื่อไวรัสไปอยู่ที่หลอดเลือด มันจะไปเปลี่ยนแปลงเมตาบอลิสม** ของเซลล์หลอดเลือดแดงด้วย

อย่างไรก็ตาม การค้นพบของนายแพทย์เดวิดและคณะ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในร่างกายของลูกไก่

สำหรับในคนนั้น ตามปกติเชื้อไวรัสเฮอร์ปีส์มักจะแฝงเร้น โดยอยู่ในเซลล์ประสาท จึงเป็นที่น่าสงสัยว่าไวรัสนี้จะบุกรุกเข้าไปในกระแสเลือดเพื่อขัดขวางเมตาบอลิสมของโคเลสเตอรอลในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้จริงหรือไม่

* ไขมันชนิดหนึ่ง
** การเผาผลาญสารพลังงาน
 

ข้อมูลสื่อ

104-004-2
นิตยสารหมอชาวบ้าน 104
ธันวาคม 2530
รศ.จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์