เมื่อเดินทางไปเที่ยวป่า หรือเข้าไปในบริเวณดงมาลาเรีย 2-3 วัน จะต้องกินยาป้องกันก่อนไป ไม่เช่นนั้นอาจเป็นโรคมาลาเรียได้ ใช่หรือไม่