การแยกลักษณะผื่นระหว่างผู้ป่วยที่เกิดผื่นจากการติดเชื้อไวรัสและการแพ้ยา