การกิน low dose contraceptive pills ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน