การเจาะเลือดตรวจน้ำตาลด้วยตนเอง ช่วยคุมเบาหวานดีขึ้นหรือไม่