มอ.หาดใหญ่ โชว์ศูนย์หัวใจแห่งภาคใต้ ให้หัวใจดวงใหม่ในโครงการผ่าตัดหัวใจ 8000 ดวง 80 ปีถวายในหลวง