แพทย์เชียงใหม่ฉลอง 50 ปีจัดประชุมวิชาการ Quest for Excellence