อาการไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 : รู้จักอาการก่อนบานปลาย