• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

อาการไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 : รู้จักอาการก่อนบานปลาย

 

 

ไข้หวัดใหญ่ 2009 ยังคงอยู่รอบ ๆ ตัวเราและพร้อมระบาดทุกเมื่อจึงควรรู้จักไข้หวัดใหญ่ 2009 ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้การระบาดรุนแรงและกระจายในวงกว้าง ร่วมด้วยช่วยกันลดการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009