ข้อเท็จจริงทางการแพทย์(ตอนที่ 1)The Fact in Medicine