บทบาทของ adiponectin ต่อการเพิ่มความไวของอินซูลินในเบาหวานชนิดที่ 2