การรักษาภาวะหัวใจเต้นเร็วที่ปรากฏอาการ (Symptomatic Tachycardia Treatment)