พิพิธภัณฑ์ชุมชนชายทะเลสำหรับเด็ก (ตอนที่ 1) Museo Sang Bata Sa Negros Sagay City, Negros Occidental