• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

คู่มือหมอชาวบ้าน

คู่มือสำหรับการเรียนรู้วิธีดูแลรักษาตัวเองเมื่อประสบอุบัติเหตุ, เจ็บป่วยกะทันหัน หรือมีอาการไม่สบายเล็กๆ น้อยๆ โดยได้บอกวิธีรักษาด้วยการดูแลตัวเองและการใช้ยาแผนปัจจุบัน, สมุนไพร และการกดจุด