• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

รางจืด - ราชายาแก้พิษ

ชื่ออื่นๆ : รางอางเย็น ว่านรางจืด เถา ยาเขียว เครือเถาเขียว กำลังช้างเผือก ขอบชะนาง ฯลฯ 

Download