• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

112 - the single European emergency number

 

เชิญชมการทำงานของ 112 
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน ที่ต้องท่องให้ขึ้นใจ 
เมื่อต้องการความช่วยเหลือจากตำรวจ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย ไฟไหม้ ฯลฯ
112 หมายเลขเดียวสามารถให้บริการในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทุกประเทศยกเว้นบัลแกเรีย
สำหรับพลเมืองสหภาพยุโรป และชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในยุโรป
112 สามารถโทรออกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากโทรศัพท์พื้นฐาน ,โทรศัพท์มือถือหรือตู้โทรศัพท์สาธารณะ
มีเจ้าหน้าที่พร้อมล่าม ให้บริการตลอด  24 ชั่วโมง

ท่องเที่ยวยุโรปครั้งหน้า อย่าลืมท่องหมายเลข 112 ให้ขึ้นใจนะคะ...