• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

สำหรับคนพิการ

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย (สพท.) ร่วมกับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว (ส.พ.ค.)
แจกรถวีลแชร์และรถสามล้อโยกมีเพียงพอสำหรับทุกท่านที่ติดต่อเข้ามา
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นเพียงส่งเอกสาร

1. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
3. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
4. รูปถ่ายเต็มตัวเห็นสภาพความพิการชัดเจน 1 รูป
5. ให้ระบุที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมเบอร์โทรศัพท์ (ถ้ามี)

มาที่
สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
73/7-8 ซอยติวานนท์ 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000
โทรศัพท์ 0-2951-0445, 0-2548-3993, 0-2951-0447
โทรสาร 0-2951-0567

หรือ

สมาคมคนพิการทางการเคลือนไหว
802/410 หมู่12 หมู่บ้านวังทองรีเวอร์ปาร์ค ซอย 10/4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
มือถือ 0-1735-2316,0-1372-4201
โทรสาร 0-2990-0331