• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

อาหาร สมาธิ และฝึกโยคะกระชับสัดส่วนให้สวยสมวัย

มูลนิธิหมอชาวบ้านขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง  “อาหาร สมาธิ และฝึกโยคะกระชับสัดส่วนให้สวยสมวัย” โดย พญ.จินตนา  มโนรมภัทรสาร วันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2554 เวลา 13.30-17.30 น. ณ ห้อง Convention ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์  ทาวเวอร์  ถนนพระราม 3
จัดโดย บริษัทศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ผู้สนใจเข้าร่วมงานจองล่วงหน้าที่ Supalai's Smart Center
โทร. 02-728-8899 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.30 น.


                                กำหนดการสัมมนา
13.30 - 14.00 น.      ลงทะเบียน + รับคูปองอาหารว่าง
14.00 - 14.30 น.      นวดผ่อนคลายประกอบ animation ของเสถียรธรรมสถาน
                                  โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน
14.30 - 16.00 น.      การบรรยายหัวข้อ “อาหาร สมาธิ และโยคะกระชับสัดส่วน
                                  ให้สวยสมวัย”
                                  โดย พญ.จินตนา  มโนรมภัทรสาร
                                  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
16.00 - 16.15 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
16.15 - 17.15 น.     ฝึกโยคะกระชับสัดส่วน
                                 โดย พญ.จินตนา  มโนรมภัทรสาร
                                  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
17.15 - 17.30 น.      ถาม - ตอบ
 

แผนที่