• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ประจำเดือนมาไม่ปกติ‏‏

คำถาม: 
ฉันอายุ 43 เฉพาะเดือนนี้มีประจำเดือน 2 ครั้ง ห่างกัน 5 วันไม่มีอาการข้างเคียง อยากทราบว่าเป็นเพราะอะไร มีอันตรายไหม
เพศ: 
หญิง
อายุ: 
43ปี
อาการ: 
-
ประวัติการเจ็บป่วย: 
-
ยาที่ได้รับปัจจุบัน: 
-
ความกังวล: 
-
ตอบ
ผู้ตอบ: 
ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
คำตอบ: 
น่าจะเกิดจากการที่รังไข่ไม่ตกไข่ ซึ่งในวัยนี้สามารถที่จะเกิดขึ้นได้