• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

หมอชาวบ้าน|e-newsletters ฉบับที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ 2553

คงไม่มีมนุษย์คนใดในโลกใบนี้ ที่ไม่เคยรักใคร และไม่เคยถูกใครรัก และเพราะความรักเป็นพลังบริสุทธิ์ที่สามารถสร้างโลกได้ ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ ที่ปรากฏ อาทิ มูลนิธิพุทธฉือจี้ มีความรักเป็นพลังในการดำเนินงานได้อย่างน่ามหัศจรรย์ หรือ เครือข่ายจิตอาสา ที่อาสาทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ฉะนั้นจะเห็นด้วยมั้ยค่ะ ถ้าเราจะมาช่วยกันแต่งแต้มความรักให้บานในใจกันทุกๆ วัน

วัยรุ่น วัยเรียน วัยเสี่ยงเรื่องเพศ

ความรัก ตามที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ อรรถาธิบายไว้ว่า "รัก (ก.) มีใจผูกพันด้วยความห่วงใย เช่น พ่อแม่รักลูก รักชาติ รักชื่อเสียง มีใจผูกพันด้วยเสน่หา มีใจผูกพันฉันชู้สาว เช่น ชายรักหญิง ชอบ เช่น รักสนุก รักสงบ" "ใคร่ (ก.) อยาก, ต้องการ, ปรารถนา" อ่านต่อ...

ถนอมรักครอบครัว ถนอมรักลูก

สิ่งที่มนุษย์รัก ที่สุดคือลูก ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกเป็นความรักที่เป็นทิพย์ คือมีความบริสุทธิ์และมีค่าสูงส่งที่สุด และในสภาพที่มีวิกฤติการณ์ทางสังคมของโลก มนุษย์ต้องแสวงหาอะไรมาเป็นเครื่องสมานสิ่งที่แตก เนื่องจากสภาพแตกกระจายทางสังคมนั้นแรงมาก อะไรที่มาเป็นเครื่องสมานจะต้องมีพลังมาก พลังที่บริสุทธิ์ที่สุดและแรงที่สุดคือพลังของความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก อ่านต่อ... 
สัญญาณ การตั้งครรภ์

 ฉันกำลังจะได้เป็นแม่” ฉันจะตั้งครรภ์หรือไม่” มักเป็นคำถามแรกที่เกิดขึ้นในใจของผู้หญิง (มีคู่แล้ว) ในทันทีที่เริ่มมีอาการผิดแปลกไปจากปกติ และการหาคำตอบก็ทำได้ไม่ยากด้วยความก้าวหน้าในวิทยาการที่ช่วยให้เราสามารถวินิจฉัยการตั้งครรภ์เบื้องต้นได้ผลเร็วมากจนเกือบจะทันที  อ่านต่อ...

รัก ชื่อนั้นสำคัญไฉน

“เห็นดงรักริมคลอง ทั้งสองฟาก ยิ่งรักมากมัวจิตพิศวง...” ข้อความดังกล่าวนี้คัดมาจากนิราศพระแท่นดงรัง ซึ่งเชื่อกันว่าแต่งโดย เสมียนมี (หมื่นพรหมสมพักสร) ในสมัยรัชกาลที่ ๓ กว่าร้อยปีมาแล้ว จาก ข้อความเพียง ๒ บรรทัดนี้ บอกเล่าถึงสภาพชนบทสองฟากคลองในสมัยโน้น ซึ่งรกร้างว่างเปล่า มีต้นรักขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมาก  อ่านต่อ...
หนังสือชวนอ่าน

 ธรรมสัญจรสู่มูลนิธิพุทธฉือจี้ 

บันทึกของผู้ร่วมเดินทางศึกษางานมูลนิธิพุทธฉือจี้ที่ไต้หวัน ซึ่งได้กลายเป็นแหล่งที่คนไทยคณะต่างๆ เดินทางไปแสวงบุญ เพื่อสร้างจิตสำนึกใหม่ นับเป็นเรื่องที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะในสภาพวิกฤตอย่างไม่มีทางออกทั้งของไทยและของโลก มีพลังอย่างเดียวเท่านั้นที่จะเอามนุษย์ออกจากวิกฤตได้ คือพลังของจิตสำนึก พลังของจิตสำนึกนั้นเปรียบประดุจพลังงานนิวเคลียร์ในตัวคน (Human nuclear energy) ที่จะพามนุษย์ไปได้ไกลแสนไกลบนเส้นทางแห่งความดี
เขียนโดย : ศ.นพ.ประเวศ วะสี
                 สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน 


๓๖/๖ ถนนประดิพัทธ์   ซอย ๑๐  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๔๗๑๐, ๐ ๒๒๗๘ ๑๖๑๖   โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๑๘๐๖
www.doctor.or.th        E-mail : [email protected]

ป้ายคำ: