• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

หมอชาวบ้าน | e-newsletters ฉบับที่ 9 เดือนพฤษภาคม 2553

จดหมายข่าว หมอชาวบ้าน ฉบับนี้พบกับ

การใช้ยาแก้ไอ "เดกซ์โทรเมทอร์แฟน"

กรณีที่เคยเป็นข่าวว่าเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดท่าพระมากกว่า ๑๐๐ คน มีอาการหน้ามืด เป็นลม และอาเจียน บางส่วนต้องส่งโรงพยาบาลล้างท้อง เนื่องจากกินยาแก้ไอ "เดกซ์โทรเมทอร์แฟน" เกินขนาด โดยได้รับข้อมูลที่ผิดๆ ว่า กินแล้วทำให้ใจกล้า ร่าเริง แถมครูตีไม่เจ็บ แต่ต้องกิน ๑๐ เม็ดขึ้นไป อ่านต่อ...

จัดการให้หายขาด

การจัดการโรคจึงไม่ใช่การรักษาอย่างเดียว หากแต่ต้องคำนึงถึงการป้องกันอันได้แก่การปรับเปลี่ยนให้งานเหมาะสมกับคน และการส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเพื่อรองรับกับความหนักของงาน ดูแลสุขภาพ ตลอดจนพฤติกรรมของการทำงานและการดำรงชีวิตในแต่ละวัน หลายคนมีปัญหาของโรค เช่น ปวดหลัง ปวดคอ ปวดไหล่ เป็นซ้ำแล้วซ้ำอีก อ่านต่อ...

เรียนรู้เรื่องฝ้า

ตอนที่ ๔ สารพัดเทคนิคเสริม... เพื่อรักษาฝ้า นอกจากการใช้ยาทารักษาฝ้าที่มีทั้งยาสูตรหลักที่ใช้กันมานาน และยาหรือครีมทารักษาฝ้าด้วยสารใหม่ๆ ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว ยังมีเทคนิคเสริมเพื่อรักษาฝ้าหลายอย่างคือ  อ่านต่อ...

น้ำพริก-ผักจิ้มวิถีไทย  ต้านภัย อาหารขยะ

การขยายตัวของอาหารที่อุดมไปด้วยไขมันและน้ำตาลสูงกำลังแทรกซึมเข้ามายัง ห่วงโซ่อาหารของคนไทย ทำให้วิถีการกินแบบเรียบง่าย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยเริ่มถูกกระแสโลกาภิวัตน์ครอบงำ ทั้งๆ ที่ น้ำพริก ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านคู่ครัวไทย อุดมด้วยคุณค่าและโภชนาการ อ่านต่อ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฟรี download  โปสเตอร์ ปวดท้อง

อาการปวดท้องมีหลายลักษณะ มีทั้งรุนแรงต้องพบแพทย์ หรือไม่รุนแรงสามารถรักษาเองได้ เพื่อให้ง่ายต่อการจำแนกและรวดเร็ว หมอชาวบ้านจึงได้จัดทำโปสเตอร์ชุดปวดท้อง  ดาวน์โหลดฟรี

อบรม “การฝึกร้องเพลงเพื่อสุขภาพ” ฟรี

มูลนิธิหมอชาวบ้าน ร่วมกับ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเรื่อง “การฝึกร้องเพลงเพื่อสุขภาพ” โดย แพทย์หญิงพันทิวา สินรัชตานันท์ เจ้าของฉายาดังในอดีต เทพธิดาดอย เจ้าของรางวัลแผ่นเสียงทองคำ ด่วน รับจำนวนจำกัดไม่เกิน ๑๐๐ ท่าน ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ อ่านต่อ...

โยคะธรรมะหรรษา

สถาบันโยคะวิชาการ ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชน และศูนย์สุขภาพจิตเขต 4 สถาบันกัลยาราชนครินทร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจในโยคะ และ/หรือธรรมะ เข้าร่วมอบรมคอร์ส “โยคะธรรมะหรรษา ฮา..ฮา..ฮา” ท่ามกลางบรรยากาศสบาย ๆ และสนุกสนานเป็นกันเอง อ่านต่อ...

เชิญเข้าร่วมโครงการติดตามสมรรถภาพสมอง ฟรี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญผู้มีสุขภาพและความสามารถสมองเป็นปกติ เข้าร่วมโครงการ “สำรวจและติดตามต่อเนื่อง สมรรถภาพสมอง และปัจจัยเกี่ยวกับการเสื่อมสมรรถภาพสมองวัยผู้ใหญ่ และผู้สูงวัยไทย” อ่านต่อ...

หนังสือชวนอ่าน

ชื่อหนังสือ : โคเลสเตอรอล

ช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับไขมันต่อสุขภาพ โดยเฉพาะ โรคหลอดเลือดหัวใจในแง่มุมต่างๆ เพื่อความเข้าใจและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน
เขียนโดย : นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์  
สำนักพิมพ์ หมอชาวบ้าน


๓๖/๖ ถนนประดิพัทธ์   ซอย ๑๐  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๔๗๑๐, ๐ ๒๒๗๘ ๑๖๑๖   โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๑๘๐๖
www.doctor.or.th        E-mail : [email protected]
ป้ายคำ: