• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

หมอชาวบ้าน | e-newsletters ฉบับเดือนธันวาคม 2553

จดหมายข่าว หมอชาวบ้าน ฉบับนี้พบกับ
   

อ่อนเพลียอย่างนี้ไม่มีโรค
มีผู้ป่วยหลายคนมาพบแพทย์ด้วยเรื่องอ่อนเพลีย ไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงทำงาน บางคนบอกว่ารู้สึกเหนื่อยง่าย...
อ่านต่อ

ภูมิคุ้มกัน : ป้อมปราการต้านทานโรค
คนเรามักจะคิดว่า การเจ็บป่วยเกิดจากสาเหตุภายนอกร่างกายเป็นสำคัญ เช่น ติดเชื้อจากคนอื่น รับสารพิษ...อ่านต่อ

 


โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หลอดเลือดหัวใจ (coronary artery) เป็นหลอดเลือดแดง นำเลือดไปเลี้ยงหัวใจ ซึ่งประกอบด้วย กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อต่างๆ ...อ่านต่อ

ยาเหลือใช้...ที่บ้าน
คำถาม มี...ยาเหลือใช้ (หรือ ยาขยะ)...ที่บ้าน ควรทำอย่างไรดี? ยา นับเป็นหนึ่งในปัจจัย ๔ ที่สำคัญ ทุกบ้านจึงมักมียาไว้ประจำบ้าน...
อ่านต่อ

 

  


ชมคลิปใหม่ บริหารสมองเป็น ๒ เท่า
คุณเคยมีอาการแบบนี้หรือเปล่า เช่นว่า คิดช้า หลงๆ ลืมๆ  นึกไม่ออกว่าตัวเองกำลังจะทำอะไร หากคุณมีสัญญาณอาการเหล่านี้...
อ่านต่อ


รอบรู้เรื่องโรคร้ายของวัยซน
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรม...อ่านต่อ


เผชิญความตายอย่างสงบ ขั้นพื้นฐาน
วันที่ ๑๗-๑๙ ธ.ค. ณ สวนพันดาว เชียงใหม่ (รับเพิ่ม ๙ ท่าน เท่านั้น)  การเรียนรู้เกี่ยวกับ ความตาย ทำให้เราปรับทัศนคติในการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ...อ่านต่อ


ล่าฝันโพ้นภูผา
เป็นบันทึกเล่าเรื่องชีวิตและงานของนพ.พอล ฟาร์เมอร์ (Paul. Edward Farmer) ผู้อยู่เบื้องหลังการพิชิตวัณโรคสายพันธุ์ดื้อยา
เขียนโดย Tracy Kidder
สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน

 


๓๖/๖ ถนนประดิพัทธ์   ซอย ๑๐  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๔๗๑๐, ๐ ๒๒๗๘ ๑๖๑๖   โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๑๘๐๖
www.doctor.or.th        E-mail : [email protected]

 

ป้ายคำ: