• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

หมอชาวบ้าน|e-newsletters ฉบับที่ 4 เดือนธันวาคม 2552

เข้าเดือนสุดท้ายของ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ว ซึ่งถือเป็นเดือนแห่งความสุข (วันหยุดเยอะ) และคาดว่าทุกๆ ท่านคงมีแผนพักผ่อนกันเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามในเทศกาลปีสิ้นปีเก่า ต้อนรับปีใหม่นี้ ทีมงานหมอชาวบ้าน ขอให้ทุกท่านเดินทางอย่างปลอดภัย และมีสุขภาพกาย ใจ แข็งแรง ค่ะ

e-health

อ่านเนื้อหา “โรคอุบัติใหม่” ที่กำลังเป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตาในสังคมปัจจุบัน และเนื้อหาอื่นๆ อาทิ สารก่อมะเร็ง กับ มาบตาพุด กดจุดแก้ท้องผูก ความรู้ใหม่เรื่องอาหารและโภชนาการ ใน e-health...  ฉบับใหม่

ชมคลิปใหม่

ท่าง่ายๆ เพียง ๓ นาที กับการออกกำลังกายลดความปวดเมื่อยจากการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอาการปวดคอ ไหล่ หลัง... คลิกชม

การดูแลผิวหน้าให้ถูกวิธีและเหมาะสมกับวัย

มีคำถาม จากผู้อ่านถามมาว่า จะมีวิธีดูแลผิวหน้าอย่างไรสำหรับคนวัย  ๒๗-๔๐ ปี ซึ่งแน่นอนคนในวัยนี้มักเริ่มมีปัญหามากขึ้น  หลังจากที่ผิวถูกแสงแดดมานาน ก็จะเกิดริ้วรอยเหี่ยวแก่ เป็นผลเสียสะสมที่แสงแดดทำลายผิวหนังชั้นหนังแท้ ทำให้เกิดตีนกาและรอยเหี่ยวย่น... อ่านต่อ

คำนวณค่า BMI

ดูแลสุขภาพตัวเองง่ายๆ ด้วยค่า BMI (Body Mass Indicator) เครื่องมือตรวจสุขภาพ คำนวณโดย อาศัยความสัมพันธ์ระหว่าง ส่วนสูง และน้ำหนักในการบ่งชี้สภาวะร่างกายของแต่ละคน... อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์

มหกรรมวิถีสีเขียว การกิน การอยู่ และฤดูกาล

เชิญชมงาน Green Fair’๐๙  มหกรรมการขับเคลื่อนวิถีสีเขียวสู่พื้นที่สาธารณะ เป็นเวทีของทุกคนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในวิถีที่เป็นจริงและยั่งยืน และการแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เลือกสรรกว่า ๓,๐๐๐ รายการ นิทรรศการ “สีเขียวของคนเมือง กาย ใจ จิตวิญญาณ”... อ่านต่อ
หนังสือน่าอ่าน

รู้กิน  รู้โรค

กินอย่างไรจึงห่างไกลโรค หนังสือ รู้กิน รู้่โรค จะช่วยทำความเข้าใจและรู้จักโรคนั้นๆ เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้ดูแล  รวมถึงญาติพี่น้องสามารถนำหลักการตัวอย่างอาหารเหล่านี้มาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ในการบรรเทาโรคหรือช่วยรักษาสุขภาพให้ปกติดีขึ้น  และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
เขียนโดย : ผศ. ดร.วันทนีย์  เกรียงสินยศ  (นักกำหนดอาหาร)
              สถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล
              สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน


๓๖/๖ ถนนประดิพัทธ์   ซอย ๑๐  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๔๗๑๐, ๐ ๒๒๗๘ ๑๖๑๖   โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๑๘๐๖
www.doctor.or.th        E-mail : [email protected]
ป้ายคำ: