• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

หมอชาวบ้าน|e-newsletters ฉบับที่ 5 เดือนมกราคม 2553

คงจะยังไม่สายไปที่จะกล่าวสวัสดีปี ๒๕๕๓ กับคุณผู้อ่านทุกๆ ท่่าน และไม่ว่าปี ๒๕๕๓ นี้จะบังเกิดสิ่งดี หรือไม่ดีก็ตามแต่หากว่าทุกท่านน้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพรปีใหม่

...ขอให้ชาวไทยทุกคน ได้ตั้งจิตตั้งใจให้เที่ยงตรงแน่วแน่ ที่จะประพฤติปฏิบัติตัวปฏิบัติงานให้เต็มกำลังความสามารถ โดยมีสติรู้ตัวและปัญญารู้คิด กำกับอยู่ตลอดเวลา กล่าวคือจะคิดจะทำสิ่งใด ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดี ให้รอบคอบ ทำให้ดี ให้ถูกต้อง...”

ทุกๆ ท่านจะพบความสุข ความสงบ ที่เบิกบานในจิตอย่างแน่นอน

ยารักษารอยแผลเป็น

เรื่อง “แผลเป็น” ร่องรอยที่ไม่พึงปรารถนาของใครหลายๆ คน มีคนจำนวนมากถามหาผลิตภัณฑ์หรือยาที่จะช่วยให้แผลเป็นมีสีจางลง และแบนราบ ไม่เป็นสีเข้มหรือนูนเด่น จนมีผลต่อความสวยความงามของร่างกาย รอยแผลเป็น เกิดได้อย่างไร... อ่านต่อ     

สิวสามัญ สิววิสามัญ

สิวจัดเป็นโรคชนิดหนึ่งที่พบบ่อยที่สุด ประมาณว่าคนร้อยละ ๘๕-๑๐๐ เคยเป็นสิว  ตำแหน่งที่พบสิวมากคือที่ใบหน้า หน้าอก และหลัง สิวที่พบทั่วไปเรียกว่า สิวสามัญ (acne vulgaris) แต่ยังมีโรคสิวที่เกิดจากสาเหตุเฉพาะและมีลักษณะแตกต่างจากโรคสิวที่พบประจำ เรียกว่า สิววิสามัญ (uncommon acne)... อ่านต่อ

ภัยเงียบ... มะเร็ง

สถิติโรคมะเร็งที่พบมากของผู้ชายไทยคือ มะเร็งตับและทางเดินน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งศีรษะและลำคอ ตามลำดับ สำหรับมะเร็งที่พบมากของผู้หญิงไทยคือ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งตับและทางเดินน้ำดี มะเร็งลำไส้ใหญ่ ตามลำดับ แต่แนวโน้ม... อ่านต่อ

ฉลากอาหาร-โภชนาการ รู้จัก เข้าใจ กินปลอดภัย

ฉลากบนภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่า ตัวผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องจากฉลากเปรียบเสมือนหน้าต่างของผลิตภัณฑ์ที่ทำให้สามารถมองเห็น ผลิตภัณฑ์ภายในภาชนะบรรจุ ฉลากยังเป็นประโยชน์กับทุกองค์ประกอบในห่วงโซ่การผลิตอาหาร... อ่านต่อ
หนังสือชวนอ่าน

กินอาหารไทย  ห่างไกลมะเร็ง

มะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทย  ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการมีพฤติกรรมบริโภคอาหารที่เป็นปัจจัยเสี่ยง  “กินอาหารไทยห่างไกลมะเร็ง”  เล่มนี้  ได้คิดค้นและทำการวิจัยโดยสถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมี  ๒๒  เมนูที่ลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง  เช่น  แกงเลียง  แกงส้มผักรวม  แกงเผ็ดเป็ดย่าง  แกงเขียวหวาน  แกงจืดตำลึง  แกงจืดวุ้นเส้น  ต้มยำเห็ด ฯลฯ
เขียนโดย : อาจารย์มลฤดี  สุขประสารทรัพย์, รศ. ดร.แก้ว  กังสดาลอำไพ
                  สถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล
                  สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน  


๓๖/๖ ถนนประดิพัทธ์   ซอย ๑๐  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๔๗๑๐, ๐ ๒๒๗๘ ๑๖๑๖   โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๑๘๐๖
www.doctor.or.th        E-mail : [email protected]

ป้ายคำ: