• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

คัดเค้า: ความหอมอย่างไทย จากป่าไทย

คัดเค้า: ความหอมอย่างไทย จากป่าไทย
คัดเค้ามีประโยชน์ทางสมุนไพรแทบทุกส่วนของต้น ราก : รสเย็น ฝาดเล็กน้อย แก้ไข้ แก้เลือดออกตามไรฟัน, ใบ : รักษาโรคโลหิตซ่าน แก้ไข้, ต้น : บำรุงโลหิต, เปลือกต้น : แก้เสมหะและโลหิตซ่าน แก้เลือดออกตามทวารทั้ง 9, เถา : รสฝาดแก้เสมหะ และโลหิต แก้ไข้, ดอก : รักษาโลหิตในกองกำเดา (เครดิตภาพ : มุมละไม-ไดอารี)
http://bit.ly/1w8FAYh