• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

วันนี้ (23 ส.ค.57) โครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์ มูลนิธิหมอชาวบ้าน สนับสนุนโดย สสส. ได้จัดอบรมสุขภาพ เรื่อง "เคล็ดลับดีๆ ต่อสุขภาพ ตอนที่ 2" วิทยากรโดย รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกและข้อและวิทยาศาสตร์การกีฬาและอดีตศ

วันนี้ (23 ส.ค.57) โครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์ มูลนิธิหมอชาวบ้าน สนับสนุนโดย สสส. ได้จัดอบรมสุขภาพ เรื่อง "เคล็ดลับดีๆ ต่อสุขภาพ ตอนที่ 2" วิทยากรโดย รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกและข้อและวิทยาศาสตร์การกีฬาและอดีตศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ผลงาน กินต้านกระดูกพรุน, วิธีการควบคุมน้ำหนัก, การออกกำลังกาย ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก มีผู้ร่วมอบรมกว่า 210 คน