• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ข้าวเกรียบปากหม้อ

ข้าวเกรียบปากหม้อ
ข้าวเกรียบปากหม้อเป็นอาหารว่างที่มีส่วนของน้ำมันค่อนข้างมาก หลีกเลี่ยงได้โดยไม่ใส่น้ำมันในการทำมากเกินไป (น้ำมันที่ทาใบตอง หรือถาด ) กินกับผักสดเราก็จะได้กากใยอาหาร ด้วย นับว่าเป็นอาหารว่างไทยที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ไม่ด้อยไปกว่าอาหารอื่นทีเดียว
http://bit.ly/1vAhZeV