• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

แกงจืดแตงกวายัดไส้หมู

แกงจืดแตงกวายัดไส้หมู
แตงกวา ผักสามัญประจำครัวเรือนไทยเป็นผักที่มีน้ำมาก และที่น่ามหัศจรรย์กว่านั้นคือ น้ำจากแตงกวามีคุณสมบัติเย็น และรักษาความสดไว้ได้นานเมื่อเทียบกับผักชนิดอื่นๆ แตงกวาลูกเล็กสด มีรสชาติที่ดีและอร่อย ส่วนแตงกวาลูกใหญ่ เช่น แตงร้าน รสชาติจะไม่เข้มข้นและอาจมีรสขมแทรกได้
http://bit.ly/1sgdGCo