• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

"ยาลดไขมัน เพิ่มโอกาสเบาหวาน

"ยาลดไขมัน เพิ่มโอกาสเบาหวาน
ยาลดเบาหวาน เพิ่มโอกาสปอดบวม"
การรักษาโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันผิดปกติ ด้วยการกินยาควบคุมอย่างเดียว เป็นการแก้ปลายเหตุ นอกจากจะต้องกินยาไปตลอดชีวิตแล้ว ผลเสียของการกินยาระยะยาวอาจเกิดตามมา เพราะยาทุกชนิดมีผลข้างเคียง ทั้งที่รู้ และไม่รู้
http://bit.ly/1qRmEF5