• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

อย่าหลงงมงายหมอและยา

อย่าหลงงมงายหมอและยา
“อย่าหลงงมงายว่าหมอเป็นเทพเจ้าและยาเป็นน้ำอมฤตที่จะทำให้ตนเองหายป่วย” เพราะเมื่อใดที่คิดเช่นนี้เวลาเจ็บป่วยทุกครั้ง จะทำให้มุ่งแต่จะใช้ยาหรือหาหมอ โดยลืมนึกถึงความจริงอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นโทษที่เกิดจากการใช้ยาโดยไม่จำเป็น หรือใช้ยาแบบไม่พิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบ
http://bit.ly/R0EdbI