• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ดอนย่า ความงามและคุณค่าสำหรับสามัญชน

ดอนย่า ความงามและคุณค่าสำหรับสามัญชน
ดอนย่าเป็นไม้ดอกซึ่งเป็นที่นิยมอย่างสูงในประเทศฟิลิปปินส์ และเป็นไม้ดอกที่ขอพระราชทานพระนามสมเด็จพระบรมราชินีนาถของไทยไปเป็นชื่อของดอนย่า ที่ผสมขึ้นใหม่พันธุ์หนึ่งซึ่งมีความงดงามมาก กลีบดอกซ้อนสีชมพูอ่อนเกือบเป็นสีขาว มีขลิบสีแดงตามขอบนอกของกลีบดอก ดอนย่าพันธุ์นี้ได้รับพระราชทานชื่อว่า ควีนสิริกิตติ์ (Queen Sirikit) มีชื่อเสียงไปทั่วโลก
http://bit.ly/1qwV4Q1