• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

DoctorMe แอปพลิเคชันด้านสุขภาพ....ฟรี

DoctorMe แอปพลิเคชันด้านสุขภาพ....ฟรี
พบกับ DoctorMe แอปพลิเคชันด้านสุขภาพบน iOS และ Android ตัวแรกของคนไทย ให้คุณรู้วิธีดูแลอาการเจ็บป่าวยเบื้องต้นด้วยตนเอง เช่น เป็นไข้ เจ็บคอ ปวดหัว ปวดท้อง พร้อมข้อมูลประกอบให้รู้จักกับโรคและการใช้ยา
www.doctorme.in.th