• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

มังคุด อาหารของพระเจ้า ราชินีแห่งผลไม้

มังคุด อาหารของพระเจ้า ราชินีแห่งผลไม้
มังคุด ผลไม้ไทย สมุนไพรสารพัดประโยชน์ที่คนไทยภาคภูมิใจ สรรพคุณเปลือกผลมังคุดแก้ท้องเสีย แก้บิด และรักษาแผล มีฤทธิ์ในการต้านออกซิเดชั่น ต้านการอักเสบ ป้องกันผิวจากแสงแดด โรคและอาการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร และอีกมากมาย สมกับที่เป็นสมุนไพรแห่งอนาคต
http://bit.ly/1vRBuAY