• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

อาหารต้านโรคมะเร็ง

อาหารต้านโรคมะเร็ง
โรคมะเร็งมีสาเหตุหลายประการ อาหารที่เรากินอยู่ทุกวันก็เป็นสาเหตุหนึ่งเช่นกัน อาหารที่ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งหรืออาหารต้านมะเร็ง คือ อาหารที่ผลิตจากพืช ได้แก่ ผัก ธัญพืช ผลไม้ ซึ่งมีวิตามินนานาชนิด และที่สำคัญมีสารต้านอนุมูลอิสระ ตัวการสำคัญในการก่อมะเร็ง ทั้งนี้การกินพืชผักผลไม้ ควรกินให้หลากหลายชนิด สลับหมุนเวียนกัน เพราะพืชแต่ละชนิดมีสารอาหารแตกต่างกัน การกินอาหารเดิมๆ ซ้ำๆ กัน นอกจากจะจำเจเบื่อหน่ายแล้ว ยังได้สารอาหารบางอย่างไม่ครบถ้วนอีกด้วย