• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

วันนี้ (20 ก.ย.57) โครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์ มูลนิธิหมอชาวบ้าน สนับสนุนโดย สสส. ได้จัดอบรมสุขภาพ เรื่อง "การดูแลอารมณ์เครียดอย่างไรให้ฉลาด" วิทยากรโดย โดย นายแพทย์ วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครธน ผล

วันนี้ (20 ก.ย.57) โครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์ มูลนิธิหมอชาวบ้าน สนับสนุนโดย สสส. ได้จัดอบรมสุขภาพ เรื่อง "การดูแลอารมณ์เครียดอย่างไรให้ฉลาด" วิทยากรโดย โดย นายแพทย์ วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครธน ผลงาน เจ้าของหนังสือ “เครียดอย่างฉลาด” ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก มีผู้ร่วมอบรมกว่า 150 คน ** คลิปวิดีโอย้อนหลัง จะนำเผยแพร่เร็วๆ นี้ **