• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

คลิปวิดีโอสุขภาพ "การดูแลอารมณ์เครียดอย่างไรให้ฉลาด"

คลิปวิดีโอสุขภาพ "การดูแลอารมณ์เครียดอย่างไรให้ฉลาด"
โดย นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครธน ผลงาน เจ้าของหนังสือ “เครียดอย่างฉลาด” จัดโดยโครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์ มูลนิธิหมอชาวบ้าน สนับสนุนโดย สสส.
http://bit.ly/1wE6hjR