• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ขยับกายวันนี้... ป้องกัน 7 โรคร้าย

ขยับกายวันนี้... ป้องกัน 7 โรคร้าย
กิจกรรมทางกาย คือ การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการใช้กล้ามเนื้อ โดยใช้พลังงานมากกว่าขณะพักผ่อน พูดง่ายๆ คือ ขยับร่างกายนั่นเอง ช่วยลดการเกิดโรค 7 โรค คือ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบกล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคอัมพฤกษ์อัมพาต โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งเต้านม และโรคกระดูกพรุน
http://bit.ly/1nIsedl