• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

"อุ่นไอรัก - บอกรักให้โลกรู้"

"อุ่นไอรัก - บอกรักให้โลกรู้"
(คุณแม่ท่านนี้มีลูก 8 คน อบรมเลี้ยงดูลูกดีทุกคน)