• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

อาการ "อยากนอน" มากผิดปกติ

อาการ "อยากนอน" มากผิดปกติ
นอกจากปัญหาการนอนไม่หลับแล้ว คนบางคนกลับมีปัญหาอีกแบบคือ อยากจะนอนตลอดเวลา นั่งอยู่เฉยๆ เผลอแป๊บเดียว หลับไปแล้ว กลุ่มนี้มักมีสุภาษิตอยู่ในใจว่า “นั่งดีกว่ายืน เอนตัวดีกว่านั่ง นอนดีกว่าเอนตัว” คนที่อยากนอนตลอดเวลาก็จัดเป็นความผิดปกติประเภทหนึ่ง
http://bit.ly/1E4NNxS