• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การพยุงผู้สูงอายุ

การพยุงผู้สูงอายุ
ลูกหลานจะต้องทำอย่างไร จึงจะปลอดภัยทั้งผู้สูงอายุและลูกหลาน การประคองลุกนั่งยืนหรือเดิน บ่อยครั้งที่เราต้องช่วยพยุงผู้สูงอายุไปห้องน้ำหรือพาไปเดินออกกำลังกาย ถ้าตัวโตและอ่อนแรงมากเท่าไร คนช่วยพยุงจำเป็นต้องแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้น
http://bit.ly/ZfHsiH