• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การบริหารขณะตั้งครรภ์

การบริหารขณะตั้งครรภ์
การออกกำลังกายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย หญิงตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่จะต้องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของแม่และลูกในครรภ์ ในอดีตการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับหญิงตั้งครรภ์ แต่ปัจจุบันเชื่อว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสม จะเป็นผลดีต่อหญิงตั้งครรภ์และสุขภาพของทารกในครรภ์
http://bit.ly/1sNRLIh